O nama

Udruga katoličkih intelektualaca utemeljena je u Osijeku 2006. godine, nastojanjem skupine intelektualaca kršćanskoga svjetonazora s ciljem aktivnijega  povratka hrvatskoga društva na kršćanske vrjednote, koje su sustavno zatirane za vrijeme gotovo polustoljetne vladavine Komunističke partije, a turbulentni tranzicijski procesi i prodor «divljega» kapitalizma u još nerazvijenome demokratskome sustavu bili su novim uzrokom sve snažnijega prelaska na «anonimno» kršćanstvo koje se teško moglo izboriti za pravo na svoj glas u hrvatskome javnome i kulturnome prostoru.

U punoj otvorenosti prema svim misaonim, znanstvenim i kulturnim stremljenjima u službi čovjeka, Udruga nastoji pridonijeti što bogatijem uplivu kršćanske vjere i kršćanskih vrjednota u našu svakodnevicu te svojim javnim istupima – koncentriranima upravo u vrijeme Tjedna kršćanske kulture – artikulirati duhovne, intelektualne i kulturne potrebe građana kršćanskoga svjetonazora, kao i svih ljudi dobre volje.